אפילו הכובען לא מטורף מספיק לוותר על דיל כזה

מה הכי מדבר אלייך מהאפשרויות מטה;